Toplantılar

  • innpera-hotel0019.jpg
  • innpera-hotel0014.jpg
  • innpera-hotel0049.jpg
  • innpera-hotel0037.jpg
  • innpera-hotel0009.jpg
  • innpera-hotel0036.jpg

Toplant?lar

?stanbul Innpera Hotel ?stanbul taraf?ndan sa?lanan toplant? odalar?nda i? ve i?le ilgili toplant?lar için temiz, fonksiyonel ve esnek bir ortam, hem de di?er etkinlikler ve kutlamalar sunuyoruz.

Luigi Gritti, Luigi, ve Gritti: belirli bir amaç için düzenlenmi? olabilir 3 Salonlar vard?r. Di?er 2, s?ras?yla, boyutlar? 150 metrekare ve 60 metrekare ise ilk olarak 210 metrekare toplam alana sahiptir. neye ihtiyac?n?z ba?l? olarak, bu alanlarda da olay?n hedefe ula?mak için organize edilebilir.

Bir konferans salonu daha da ?stanbul toplant? salonlar? olarak kullan?labilir.

HALL NAMEAREA IN SQMU TABLECLASSBLOCK SHAPEBANQUETCOCKTAIL/PROLONGUETHEATRE
Luigi Gritti210407545/50110150140
Luigi150304020
Gritti60204020