Toplantılar

  • innpera-hotel0019.jpg
  • innpera-hotel0014.jpg
  • innpera-hotel0049.jpg
  • innpera-hotel0037.jpg
  • innpera-hotel0009.jpg
  • innpera-hotel0036.jpg

Toplantılar

Toplantı ve etkinlikleriniz için düzenlenebilecek 3 Salonumuz vardır 

Luigi Gritti, Luigi ve Gritti. İlki toplam 210 m2, diğer ikisi ise sırasıyla 150 m2 ve 60 m2'dir. 

İhtiyacınız olana bağlı olarak, bu alanlar etkinliğinizin amacına göre düzenlenebilir. 


HALL NAMEAREA IN SQMU TABLECLASSBLOCK SHAPEBANQUETCOCKTAIL/PROLONGUETHEATRE
Luigi Gritti210407545/50110150140
Luigi150304020
Gritti60204020